کد خطای فریزر بوش

در زمان استفاده از برخی از وسایل برقی ممکن است ارورهایی بروز کند که هر کدام از آن ها نشان دهنده بروز عیبی در آن وسیله است. خوشبختانه برندهای تولید کننده وسایل برقی به منظور کمک به تعمیر این وسایل، کدهای خطای وسایل را تعریف کرده و در دفترچه راهنما نحوه رفع هر کدام را …