عیب یابی یخچال

در مورد مبحث عیب یابی یخچال، در قسمت های قبل به تفصیل در مورد مهمترین مشکلات یخچال توضیح داده ایم و در این قسمت قصد داریم سایر عیوب یخچال را بررسی نماییم: عیب اول: بدنه یخچال برق دارد و با لمس کردن آن، شما متوجه می شوید. 1-   موتور یخچال به بدنه متصل شده است …